Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste\n

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Toiminimi Mitja Piipponen

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mitja Piipponen, hello@mitjapiipponen.com

3. Rekisterin nimi

Toiminimi Mitja Piipposen asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan yhteydenottoon ja tarjouksen lähettämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot

6. Tietojen luovutus

Rekisterin pitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.